Menu Zamknij

Składki członkowskie

Wpłata składki na konto naszego Stowarzyszenia winna być zatytułowana: „składka członkowska, imię i nazwisko, miesiąc”. Prosimy nie pisać opłata za zajęcia, opłata za treningi.

Składki uiszczamy miesięcznie w pełnej należnej wysokości (niezależnie od liczby zajęć w miesiącu, nieobecności, świąt) przelewem na rachunek bankowy do 10. dnia miesiąca za dany miesiąc (np. za 05/2018 do 10.05.2018). Składkę członkowską za rodzeństwo można uiścić w jednym przelewie odpowiednio opisując w tytule wpłaty. Prosimy o comiesięczne wpłacanie składek członkowskich równymi należnymi kwotami. Ewentualne niezgodności prosimy wyjaśniać na bieżąco.

Wysokość składek członkowskich w Ursusowskim Towarzystwie Sportowym „AKRO-BAD” od 01.01.2019 (Uchwała Zarządu z dn. 11.12.2018r.):

  1. Członkowie zwyczajni – zawodnicy sekcji akrobatyki sportowej oraz badmintona:
  • Składka podstawowa:                                                                                         – 140,00 zł/m-c
  • Zawodnicy – medaliści w zawodach okręgowych (MMM, WOM)                      – 110,00 zł/m-c
  • Zawodnicy punktujący w mistrzostwach Polski (MPS, MPJ, OOM, MPJmł)        – 90,00 zł/m-c     
  1. Członkowie zwyczajni niebędący czynnymi zawodnikami                            – 1 zł/m-c
  2. Członkowie zwyczajni posiadający godność członków honorowych – zwolnieni ze składek

Nr Konta głównego (składki członkowskie):

Alior Bank: 53 2490 0005 0000 4530 3187 1970