Menu Zamknij

Obóz sportowy Serwy 2018

Obóz sportowy w Serwach k. Augustowa organizowany przez Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”. 

Termin 16–28.08.2018 r., koszt 1500 zł. Zapisy do 5.05.2018.

         Warunki uczestnictwa w obozie:

  1. Opłacenie kosztów obozu na konto klubu działalności odpłatnej nr: 81 2490 0005 0000 4600 4390 8540
  • Zaliczka do dnia 12.05.2018r. – 300 zł
  • I Rata do dnia 16.06.2018r. – 600 zł
  • II Rata do dnia 08.08.2018r. – 600 zł

Tytuł przelewu – zaliczka lub rata na obóz w Serwach, imię i nazwisko uczestnika.

  1. Opłacenie składki członkowskiej za m-c sierpień na konto główne (do 10.08). Nr konta: 53 2490 0005 0000 4530 3187 1970
  2. Złożenie wypełnionej nowej karty kwalifikacyjnej uczestnika (wg rozporządzenia MEN z 30.03.2016 r.) do 23.06 osobiście przez zawodnika lub rodzica do biura klubu.
  3. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o zdolności do treningów i zawodów  w akrobatyce sportowej i możliwości uczestnictwa w obozie sportowym. Zaświadczenia uzyskane po 23.06 należy czytelnie zeskanować i przysłać drogą elektroniczną poprzez email.
  4. Wiek dziecka minimum 8 lat – dla dzieci z rocznika 2010 i starszych.

Uwaga: Niedopełnienie jakiejkolwiek formalności uniemożliwi wyjazd na obóz, bez możliwości zwrotu opłat.

Wyjazd w dniu 16.08.2018 r.  o godz. 10.00 spod siedziby klubu przy ul. Sosnkowskiego 3.

Planowany powrót z Serw w dniu 28.08.2018 r. wyjazd o godz.10.00 i przyjazd do Warszawy ok. godz.16.00.

Pobierz kartę uczestnika obozu.

format PDF | format DOC

Scroll Up