Menu Zamknij

Obóz sportowy Serwy 2020

Obóz sportowy w Serwach k. Augustowa organizowany przez Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”. 

Termin 17–29.08.2020 r., koszt 1900 zł. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenia i zapisy przez trenerów w grupach.

         Warunki uczestnictwa w obozie:

  1. Zakwalifikowanie przez trenerów.
  2. Opłacenie kosztów obozu na konto klubu działalności odpłatnej nr: 81 2490 0005 0000 4600 4390 8540
  • Zaliczka do dnia 30.06.2020. – 600 zł
  • Wpłata pozostałej kwoty do 3.08.2020 – 1300 zł

Tytuł przelewu – zaliczka lub rata na obóz w Serwach, imię i nazwisko uczestnika

W przypadku odwołania obozu przez klub zwrócimy wpłacone środki finansowe pomniejszone o faktycznie poniesione koszty rezerwacji.

  1. Opłacenie pełnej składki członkowskiej za m-c sierpień na konto główne (do 10.08). Nr konta: 53 2490 0005 0000 4530 3187 1970
  2. Złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika. 
  3. Złożenie oryginału Regulaminu obozu UTS „AKRO-BAD” 2020 wraz z oświadczeniami podpisanego przez uczestnika oraz rodziców/opiekunów prawnych na dzień 17.08.2020.
  4. Ważne orzeczenie lekarskie – o zdolności do treningów i zawodów w akrobatyce sportowej.

Uwaga: Niedopełnienie jakiejkolwiek formalności uniemożliwi wyjazd na obóz, bez możliwości zwrotu opłat.

Wyjazd w dniu 17.08.2020 r.  o godz. 10.00 spod siedziby klubu przy ul. Sosnkowskiego 3.

Planowany powrót z Serw w dniu 29.08.2020 r. wyjazd o godz.10.00 i przyjazd do Warszawy ok. godz.16.00.


KARTA-KWALIFIKACYJNA-UCZESTNIKA-UTS-AKRO-BAD-Serwy-2020

Regulamin-Obozu-UTS-AKRO-BAD-2020

Scroll Up