Menu Zamknij

Obóz sportowy Serwy 2022

Obóz sportowy w Serwach k. Augustowa organizowany przez Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”. 

Termin 16–28.08.2022 r., koszt 2500 zł. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenia i zapisy przez trenerów w grupach.

         Warunki uczestnictwa w obozie:

  1. Zakwalifikowanie przez trenerów grupy.
  2. Opłacenie kosztów obozu na konto klubu działalności odpłatnej nr:  81 2490 0005 0000 4600 4390 8540
  • Zaliczka do dnia 10.05.2022 – 700 zł
  • I Rata do 30.06.2022 – 900 zł
  • II Rata do 31.07.2022 – 900 zł

Tytuł przelewu – zaliczka lub rata na obóz w Serwach, imię i nazwisko uczestnika

Pobyt osoby korzystającej z diety – 10 zł/os. za dobę. Do kwoty obozu należy doliczyć kwotę 120 zł dla osoby zamawiającej dietę w karcie kwalifikacyjnej.

  1. Opłacenie pełnej składki członkowskiej za m-c sierpień na konto główne (do 10.08). Nr konta: 53 2490 0005 0000 4530 3187 1970
  2. Złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika. 
  3. Złożenie oryginału Regulaminu obozu UTS „AKRO-BAD” 2022 wraz z niezbędnymi oświadczeniami podpisanego przez uczestnika oraz rodziców/opiekunów prawnych.
  4. Dostarczenie ważnego orzeczenia lekarskiego – o zdolności lub braku przeciwwskazań do treningów i zawodów w akrobatyce sportowej.

Uwaga: Niedopełnienie jakiejkolwiek formalności uniemożliwi wyjazd na obóz, bez możliwości zwrotu opłat.

Wyjazd w dniu 16.08.2022 r.  o godz. 10.00 spod siedziby klubu przy ul. Sosnkowskiego 3.

Planowany powrót z Serw w dniu 28.08.2022 r. wyjazd z Serw o godz.10.00, przyjazd do Warszawy ok. godz.16.00.

Regulamin Obozu UTS AKRO-BAD 2022