Menu Zamknij

Obóz sportowy Serwy 2024

Obóz sportowy w Serwach k. Augustowa

organizowany przez Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”. 

Termin 18–30.08.2024 r., koszt 3100 zł.

Zaproszenia i zapisy przez trenerów w grupach.

Cena obowiązuje przy potwierdzonej wpłatą zaliczki minimalnej ilości osób w liczbie 40.

         Warunki uczestnictwa w obozie:

 1. Zakwalifikowanie przez trenerów grupy.
 2. Opłacenie kosztów obozu na konto klubu działalności odpłatnej nr: 81 2490 0005 0000 4600 4390 8540
 • Zaliczka do dnia 10.05.2024 – 1000 zł
 • I Rata do dnia 30.06.2024 – 1000 zł
 • II Rata do dnia 31.07.2024 – 1100 zł

Tytuł przelewu – zaliczka lub rata na obóz w Serwach, imię i nazwisko uczestnika

            Warunki rezygnacji:

 • Rezygnacja do 20.06.2024 włącznie – zwrot wpłaconych środków (zaliczka, raty) po potrąceniu faktycznie poniesionych przez klub kosztów na poczet obozu
 • Rezygnacja od 21.06.2024 do 4.08.2024 – brak możliwości zwrotu zaliczki, zwrot wpłaconych rat
 • Rezygnacja od 5.08.2024 – brak możliwości zwrotu kosztów obozu

Pobyt osoby korzystającej z diety – 10 zł/os. za dobę. Do kwoty obozu należy doliczyć kwotę 120 zł dla osoby zamawiającej dietę w karcie kwalifikacyjnej.

 1. Opłacenie pełnej składki członkowskiej za m-c sierpień na konto główne (do 10.08). Nr konta: 53 2490 0005 0000 4530 3187 1970
 2. Złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika. 
 3. Złożenie oryginału Regulaminu obozu UTS „AKRO-BAD” 2024 wraz z niezbędnymi oświadczeniami podpisanego przez uczestnika oraz rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Dostarczenie ważnego orzeczenia lekarskiego – o zdolności lub braku przeciwwskazań do treningów i zawodów w akrobatyce sportowej.

Uwaga: Niedopełnienie jakiejkolwiek formalności uniemożliwi wyjazd na obóz, bez możliwości zwrotu opłat.

O planowanym dowozie dziecka w dn. 18.08 na miejsce obozu w Serwach we własnym zakresie prosimy powiadomić klub emailem lub sms-em najpóźniej do 10.08. O planowanym odbiorze osobistym dziecka z obozu w Serwach w dn. 30.08 prosimy powiadomić klub emailem lub sms-em najpóźniej do 24.08. Odbiór tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów, po podpisaniu oświadczenia. Przejazdy do/z Serw we własnym zakresie nie zmniejszają kosztów obozu.

Wyjazd w dniu 18.08.2024 r.  o godz. 10.00 spod siedziby klubu przy ul. Sosnkowskiego 3. Pakowanie sprzętu sportowego od godz. 8.45.

Planowany powrót z Serw w dniu 30.08.2024 r. wyjazd z Serw ok. godz.10.00, przyjazd do Warszawy ok. godz. 15.00-16.00.