Menu Zamknij

Obóz sportowy Serwy 2023

Obóz sportowy w Serwach k. Augustowa  organizowany przez Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”. 

Termin 16–28.08.2023 r., koszt 2900 zł.

Zaproszenia i zapisy przez trenerów w grupach.

Cena obowiązuje przy potwierdzonej wpłatą zaliczki minimalnej ilości osób w liczbie 40.

         Warunki uczestnictwa w obozie:

 1. Zakwalifikowanie przez trenerów grupy.
 2. Opłacenie kosztów obozu na konto klubu działalności odpłatnej nr: 81 2490 0005 0000 4600 4390 8540
 • Zaliczka do dnia 30.04.2023 – 900 zł
 • I Rata do dnia 30.06.2023 – 1000 zł
 • II Rata do dnia 31.07.2023 – 1000 zł

Tytuł przelewu – zaliczka lub rata na obóz w Serwach, imię i nazwisko uczestnika

            Warunki rezygnacji:

 • Rezygnacja do 20.06.2023 włącznie – zwrot wpłaconych środków (zaliczka, raty) po potrąceniu faktycznie poniesionych przez klub kosztów na poczet obozu
 • Rezygnacja od 21.06.2023 do 3.08.2023 – brak możliwości zwrotu zaliczki, zwrot wpłaconych rat
 • Rezygnacja od 4.08.2023 – brak możliwości zwrotu kosztów obozu

Pobyt osoby korzystającej z diety – 10 zł/os. za dobę. Do kwoty obozu należy doliczyć kwotę 120 zł dla osoby zamawiającej dietę w karcie kwalifikacyjnej.

 1. Opłacenie pełnej składki członkowskiej za m-c sierpień na konto główne (do 10.08). Nr konta: 53 2490 0005 0000 4530 3187 1970
 2. Złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika. 
 3. Złożenie oryginału Regulaminu obozu UTS „AKRO-BAD” 2023 wraz z niezbędnymi oświadczeniami podpisanego przez uczestnika oraz rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Dostarczenie ważnego orzeczenia lekarskiego – o zdolności lub braku przeciwwskazań do treningów i zawodów w akrobatyce sportowej.

Uwaga: Niedopełnienie jakiejkolwiek formalności uniemożliwi wyjazd na obóz, bez możliwości zwrotu opłat.

O planowanym dowozie dziecka w dn. 16.08 na miejsce obozu w Serwach we własnym zakresie prosimy powiadomić klub emailem lub sms-em najpóźniej do 10.08. O planowanym odbiorze osobistym dziecka z obozu w Serwach w dn. 28.08 prosimy powiadomić klub emailem lub sms-em najpóźniej do 22.08. Odbiór tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów, po podpisaniu oświadczenia. Przejazdy do/z Serw we własnym zakresie nie zmniejszają kosztów obozu.

Wyjazd w dniu 16.08.2023 r.  o godz. 10.00 spod siedziby klubu przy ul. Sosnkowskiego 3.

Planowany powrót z Serw w dniu 28.08.2023 r. wyjazd z Serw o godz.10.00, przyjazd do Warszawy ok. godz.16.00.