Menu Zamknij

Składki członkowskie

Wpłata składki na konto naszego Stowarzyszenia winna być zatytułowana: „składka członkowska, imię i nazwisko, miesiąc”. Prosimy nie pisać opłata za zajęcia, opłata za treningi.

Składki uiszczamy miesięcznie w pełnej należnej wysokości. Wysokość składki jest niepodzielna, niezależna od liczby treningów w miesiącu, nieobecności dziecka, czy dni świątecznych, w które nie ma treningów – przelewem na rachunek bankowy do 10. dnia miesiąca za dany miesiąc (np. za 05/2022 do 10.05.2022). Zlecenie stałe może być zatytułowane – składka członkowska bieżąca. Składkę członkowską za rodzeństwo można uiścić w jednym przelewie odpowiednio opisując w tytule wpłaty. Prosimy o comiesięczne wpłacanie składek członkowskich równymi należnymi kwotami. Ewentualne niezgodności prosimy wyjaśniać na bieżąco.

Wysokość miesięcznych składek członkowskich w Ursusowskim Towarzystwie Sportowym „AKRO-BAD” obowiązujących od 01.01.2023 (UCHWAŁA Nr 2/12/2022 Zarządu Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego „AKRO-BAD” z dnia 13 grudnia 2022 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich od 1.01.2023)

Członkowie zwyczajni – zawodnicy sekcji akrobatyki sportowej oraz badmintona:

 • Składka podstawowa:                                                                                                           – 180,00 zł
 • Składka obniżona dla rodzeństwa – dla drugiego dziecka w rodzinie:                                – 150,00 zł
 • Składka obniżona dla rodzeństwa – dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie:             – 100,00 zł                       
 • Członkowie zwyczajni niebędący czynnymi zawodnikami                                                   – 1 zł
 • Członkowie zwyczajni posiadający godność członków honorowych – zwolnieni ze składek

 

Wysokość miesięcznych składek członkowskich w Ursusowskim Towarzystwie Sportowym „AKRO-BAD” obowiązujących od 01.09.2022 (Uchwała nr 7/2022 Walnego Zebrania Członków Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego „AKRO-BAD” z dnia 25 maja 2022)

Członkowie zwyczajni – zawodnicy sekcji akrobatyki sportowej oraz badmintona:

 • Składka podstawowa:                                                                                              – 170,00 zł
 • Zawodnicy – medaliści w zawodach okręgowych (MMM, WOM)                           – 140,00 zł
 • Zawodnicy punktujący w mistrzostwach Polski (MPS, MPJ, OOM, MPJmł)             – 120,00 zł 

Członkowie zwyczajni niebędący czynnymi zawodnikami                                                – 1 zł

Członkowie zwyczajni posiadający godność członków honorowych – zwolnieni ze składek

 

Obowiązuje do sierpnia 2022 – Wysokość składek członkowskich w Ursusowskim Towarzystwie Sportowym „AKRO-BAD” od 01.01.2019 (Uchwała Zarządu z dn. 11.12.2018r.):

 1. Członkowie zwyczajni – zawodnicy sekcji akrobatyki sportowej oraz badmintona:
 • Składka podstawowa:                                                                                         – 140,00 zł/m-c
 • Zawodnicy – medaliści w zawodach okręgowych (MMM, WOM)                      – 110,00 zł/m-c
 • Zawodnicy punktujący w mistrzostwach Polski (MPS, MPJ, OOM, MPJmł)        – 90,00 zł/m-c     
 1. Członkowie zwyczajni niebędący czynnymi zawodnikami                                  – 1 zł/m-c
 2. Członkowie zwyczajni posiadający godność członków honorowych – zwolnieni ze składek

Nr Konta głównego (składki członkowskie):

Alior Bank: 53 2490 0005 0000 4530 3187 1970