Menu Zamknij

Składki członkowskie

Wpłata składki na konto naszego Stowarzyszenia winna być zatytułowana: „składka członkowska, imię i nazwisko, miesiąc”. Prosimy nie pisać opłata za zajęcia, opłata za treningi.

Składki uiszczamy miesięcznie w pełnej należnej wysokości (niezależnie od liczby zajęć w miesiącu, nieobecności, świąt) przelewem na rachunek bankowy do 10. dnia miesiąca za dany miesiąc (np. za 05/2018 do 10.05.2018). Składkę członkowską za rodzeństwo można uiścić w jednym przelewie odpowiednio opisując w tytule wpłaty. Prosimy o comiesięczne wpłacanie składek członkowskich równymi należnymi kwotami. Ewentualne niezgodności prosimy wyjaśniać na bieżąco.

Wysokość składek członkowskich w Ursusowskim Towarzystwie Sportowym „AKRO-BAD” od 01.01.2017 (Uchwała Zarządu z dn. 13.12.2016r.):

  1. Członkowie zwyczajni – zawodnicy sekcji akrobatyki sportowej:
  • Składka podstawowa – 120,00 zł/m-c
  • Zawodnicy punktujący w zawodach okręgowych (MMM, WOM) – 90,00 zł/ m-c
  • Zawodnicy punktujący w zawodach ogólnopolskich (MPS, MPJ, OOM, MPJmł) – 70,00 zł/ m-c
  1. Członkowie zwyczajni – zawodnicy sekcji badmintona:
  • Składka podstawowa – 120,00 zł/m-c
  • Zawodnicy punktujący w zawodach (WOM, OOM, MPJ) – 100,00 zł/ m-c
  1. Członkowie zwyczajni niebędący czynnymi zawodnikami – 1 zł/m-c
  2. Członkowie zwyczajni posiadający godność członków honorowych – zwolnieni ze składek

Nr Konta głównego (składki członkowskie):

Alior Bank: 53 2490 0005 0000 4530 3187 1970

Scroll Up